TAGS:
மக்கட்பேறு / புதல்வரைப் பெறுதல் | The Wealth of Children | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural
திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.அடையவேண்டியவற்றுள் நான் அறிவது இல்லை அறிவுடைய குழந்தைகள் தவிர வேறொன்று.


Of all that men acquire, we know not any greater gain,
Than that which by the birth of learned children men obtain


Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent childrenpeRumavatruL yaamaRivadhu illai aRivaRindha
makkatpaeRu alla piRa

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.எழுகின்ற பிறப்புக்கு எல்லாம் தீயவைகள் தீண்டாது பழி உருவாக்காத பண்புடைய குழந்தைகள் பெற்றால்.


Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth


The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from viceezhupiRappum theeyavai theeNtaa pazhipiRangaap
paNpudai makkat peRin

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும்.தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.பிள்ளைகளைத் தம் செல்வம் என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அப்பிள்ளைகள் உள்ளபடியே செல்வமாவது அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களால் அமையும்.தான் பெற்றது என்பதே மக்கள் ,அவர்கள் பெற்றது அவரவர் வினையால் வரும்.


'Man's children are his fortune,' say the wise;
From each one's deeds his varied fortunes rise


Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalfthamporuL enpadham makkaL avarporuL
thamdham vinaiyaan varum

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்.தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் அளாவப்பெற்ற உணவு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமை உடையதாகும்.தம் பிள்ளைகளின் சிறு கையால் பிசையப்பட்ட கூழ், அமிழ்தைக் காட்டிலும் மிக இனிது.அமிழ்த்திவிட சிறந்த சுவை தன்குழந்தை சின்ன கைகளில் கரைத்த கூழ்.


Than God's ambrosia sweeter far the food before men laid,
In which the little hands of children of their own have play'd


The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosiaamizhdhinum aatra inidhaedham makkaL
siRukai aLaaviya coozh.

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்: அம் மக்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.பெற்ற பிள்ளைகளின் உடலைத் தழுவுவது உடலுக்கு இன்பம். அவர்களின் பேச்சைக் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்.குழந்தைகள் தன்னை தீண்டுவது உடலுக்கு இன்பம் மேலும் அவர்கள் சொல் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்.


To patent sweet the touch of children dear;
Their voice is sweetest music to his ear


The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the earmakkaLmeyt TheeNdal utaRkinpam matruavar
soRkaettal inpam sevikku

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டு அதன் இனிமையை நுகராதவரே குழலின் இசை இனியது யாழின் இசை இனியது என்று கூறுவர்.பெற்ற பிள்ளைகள் பேசும் பொருளற்ற மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் கேட்க இனியவை என்பர்.இசைக்கருவிகள் இன்பமானது என்று கூறும் மக்கள் மழலைகளின் சொற்களை கேட்காதவர்கள்.


'The pipe is sweet,' 'the lute is sweet,' by them't will be averred,
Who music of their infants' lisping lips have never heard


"The pipe is sweet, the lute is sweet," say those who have not heard the prattle of their own childrenkuzhalinidhu yaazhinidhu enpadham makkaL
mazhalaichchol KaeLaa thavar

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக் கல்வியில் மேம்படச் செய்தலாகும்.தகப்பன் தன் பிள்ளைக்குச் செய்யும் நன்மை, கற்றவர் அவையில் முதன்மைப் பெறச் செய்வதே.தகப்பன் தன் குழந்தைகளுக்கு செய்யவேண்டிய நன்றி ஞான கூட்டங்களில் முன்னோடியாக இருக்க செய்வது.


Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat


The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learnedthandhai makaRkaatrum nandri avaiyaththu
mundhi iruppach cheyal

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.தம் மக்களின் அறிவுடைமை தமக்கு இன்பம் பயப்பதை விட உலகத்து உயிர்களுக்கேல்லாம் மிகுந்த இன்பம் பயப்பதாகும்.தம் பிள்ளைகள் அறிவு மிக்கவராக இருப்பது, தம்மைக் காட்டிலும், இப்பெரிய பூமியில் அழியாமல் தொடரும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் இனிது.தன்னை விட தனது குழந்தைகள் அறிவுபெறுவது உலகின் அனைத்து உயிருக்கும் இனிமையானதாகும்.


Their children's wisdom greater than their own confessed,
Through the wide world is sweet to every human breast


That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselvesthammintham makkaL aRivudaimai maanhilaththu
mannuyirk kellaam inidhu

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.தன் மகனை நற்பண்பு நிறைந்தவன் என பிறர் சொல்லக் கேள்வியுற்ற தாய், தான் அவனை பெற்றக் காலத்தில் உற்ற மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்.தம் மகனைக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் நிறைந்தவன் என்று அறிவுடையோர் கூற அதைக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்ற பொழுதைக் காட்டிலும் மிகுதியாக மகிழ்வாள்.பிறக்கும் பொழுது பெருமை கொண்ட தன் மகனை அறிவாளி என்று கேள்வி பட நினைப்பால் அன்னை.


When mother hears him named 'fulfill'd of wisdom's lore,'
Far greater joy she feels, than when her son she bore


The mother who hears her son called "a wise man" will rejoice more than she did at his birtheendra pozhudhin peridhuvakkum thanmakanaich
chaandroan enakkaetta thaai

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்.மகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யத் தக்க கைம்மாறு, இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ என்று பிறர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லாகும்.தன்னைக் கல்வி அறிவு உடையவனாய் ஆளாக்கிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் கைம்மாறு, பிள்ளையின் ஒழுக்கத்தையும் அறிவையும் கண்டவர், இப்பிள்ளையைப் பெறுவதற்கு இவன் தகப்பன் என்ன தவம் செய்தானோ என்று சொல்லும் சொல்லைப் பெற்றுத் தருவதே.குழந்தை பெற்றோருக்கு செய்யும் உதவி 'இவர் பெற்றோர்கள் என்ன வரம் பெற்றவர்கள் ' என்ற சொல்.


To sire, what best requital can by grateful child be done?
To make men say, 'What merit gained the father such a son?'


(So to act) that it may be said "by what great penance did his father beget him," is the benefit which a son should render to his fathermakan-dhandhaikku aatrum udhavi ivan-dhandhai
ennoatraan kol-enum sol


சிவயோகி சிவக்குமாரின் அதிகார விளக்கம்:

ஒருவர் தனது வாழ்நாளில் பெற வேண்டியது அறிவில் சிறந்த குழந்தைகளே. அது பிறவித் துன்பத்தை துடைக்க வல்லது. நமது பிள்ளை என்றாலும் அதனதன் வினைப்பயன் அதனதனை தொடரும். குழந்தைகள் உண்ட மிச்சம் போன்ற அமிழ்து இல்லை, அவர்களின் குரல் போன்ற இனிமை எந்த இசையிலும் இல்லை. தன் குழைந்தைகளுக்கு நல்வாய்ப்பு எற்படுத்த வேண்டியது தந்தையின் கடமை. தாயும் தன் மகனை சான்றோன் என்பதில் மகிழ்சியடைவாள். குழந்தைகளும் தன் தந்தைக்கு நற்பெயர் பொற்று தரவேண்டும்.


சிவயோகி சிவக்குமாரின் வீடியோ பதிவு: